Kārtējais Bērnu Žūrijas projekts ir apstiprināts, un atkal visi bērni varēs piedalīties bērnu žūrijā- lasīt, vērtēt grāmatiņas, pildīt anketas.