A. Heniņš vēsturiskajā romānā stāsta par gadu desmitu, kurā zem velnakmeņa spaida sabirza ļaužu dzīve un darbi, domas un cerības. Autors detalizētā skatījumā vēsta par reāliem cilvēkiem konkrētos apstākļos īstajos kalendāra datumos. Darbs balstīts uz dokumentālo apliecinājumu, kas glabājas Latvijas Valsts arhīvā, kultūrizglītības biedrības "Prometejs" un Kominternes Latvijas sekcijas fondos.

Tagi: 821.174-311.6