Līdz 1. martam bibliotēkā apskatāma vietējās ciema iedzīvotājas un sociālās darbinieces Anitas Gavares darinātās pērlīšu rotas,kas uzliktas apskatei izstādē ,,Pērlēs pārvērties laiks".Visi iedzīvotāji un viesi mīļi aicināti aplūkot skaisos darbus!