Šogad Siguldas novada bibliotēka Dzejas dienu ietavoros siguldiešus aicināja uz diviem interesantiem pasākumiem: 08.09.2010. koncertzālē Baltais flīģelis notika tikšanās ar dzejnieku Arvīdu Diniju Deģi par dzejas un dzejnieka būtību "Dzejas meistarklasē"; 14.09.2010. Siguldas pagasta Kultūras namā - tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani.

Pieskarties bezgalībai....

 

14. septembra pēcpusdienā kopā ar dzejnieci Maiju Laukmani  izskanēja Dzejas dienas 2010 Siguldā - iekrāsojot mazo un lielo siguldiešu sirdis ar patiesi sirsnīgu dzejas skanējumu  - košu kā rudens krāsu ievilktie lāsumi Siguldas kokos.

 

Jau pirmajās tikšanās minūtēs sajūtot uzrunājošo Maijas Laukmanes sirsnīgo smaidu un dzirkstoši mirdzošo acu skatu, dzejas mīļotāji un interesenti baudīja to īpašo gaišumu, kas dzejniecē mīt - viņa ir sirds cilvēks un dzejā jūtams dvēseles pieskāriens, gudrība, mīlestība, dabas skaistums.

 

Dzejniece savā stāstījumā par radošo dzejnieka būtību sniedza iespēju aizdomāties, cik svarīga ikdienā mums ir sakāmo vārdu izvēle. Svarīgi ir apzināties – vārdi ir liela, spēcīga enerģija. Ar tiem mums dota iespēja celt, vairot pozitīvo, bet ar vārdiem var arī daudz ko noārdīt. Tā ir mūsu izvēle – kāda būs mūsu diena, kā tā veidosies un kādus vārdus teiksim viens otram. Dzejnieka uzdevums, kā atzīst dzejniece, ir strādāt ar vārdiem, izsakot to, kas ir viņā pašā.

 

Dzejniece uz jautājumu kā rodas dzejoļi atbild: „tu saņem iekšēji spēcīgu impulsu un rodas dzejolis, tas ir kā mierīgā, stāvošā ūdenī iemet akmentiņu un tad ūdens saviļņojas, veidojot arvien lielākus un lielākus vilnīšus”. Dzejolis, doma pie dzejnieces atskrien ātri un viņa to ātri pieraksta – bez īpašām pieturzīmēm. Dzejniece tic, ka viņas doma izvedīs vārdus lasītājam saprotamā veidā un formā. Ja viņa jūt - ir vai nav vārdiem „vilkme”, tad tas būs vai nebūs dzejolis: „ja vārdos ir ielikts vairāk kā var pateikt, ja kāda rindiņa „zīmējas” uz tevi tā, ka skudriņas pa muguru skrien, vārdi iešūpo uz kaut ko jauku...”. Rakstīt dzejniecei ir normāli, pašsaprotami – kā elpot. Katru dienu top kāds dzejolis. Maijas Laukmanes dzeja ir rimta, uzrunājoša.

 

Sarunas laikā Maija Laukmane ieteica jauniešiem novērtēt sadarbību ar skolotājiem, jo viņi taču saskata skolēnos talantu. Lai to vairāk izkoptu bieži vien dod papildus uzdevumus, lūdz uzlabot skolēnam viņa veikumu nevis tādēļ, ka tie būtu slikti, bet gan tādēļ, ka bez liela darba talanti nerodas. Skolēni pieaug, beidz skolu un tikai tad apzinās, ka ir pateicīgi skolotājam par skolas laikā ieguldīto darbu. To dzejniece arī pati ir piedzīvojusi rakstot domrakstus, dzejoļus, kuri skolas laikā ar skolotājas ieteikumu bija jāpieslīpē, jāuzlabo vēl un vēl.....

 

Noslēgumā interesenti varēja saņemt autogrāfu un iegādāties autores dzejas grāmatiņu „Viss ir iespējams”, kas tika izdota, lai savāktu līdzekļus novadnieka Aleksandra Pelēča krājuma ”Ilgojums” izdošanai. Abi izdevumi nu jau ir pieejamas arī  Siguldas novada bibliotēkā.

 

Bibliotēkas darbinieces bija sagatavojušas izstādi, lai pasākuma apmeklētāji varētu iepazīties ar dzejnieces grāmatām un publikācijām. Katrs izdevums piesaista lasītāja uzmanību ar īpaši pievilcīgu, estētiski baudāmu noformējumu, kas radies sadarbībā ar vairākiem māksliniekiem.

 

Paldies visiem pasākuma apmeklētājiem, īpašs paldies 3. pamatskolas literatūras skolotājām un viņu skolēniem par aktīvu iesaistīšanos diskusijā ar dzejnieci!

 

Skatīt attēlu galeriju šeit