Izstādes un pasākumi

Izstādes Siguldas novada bibliotēkās martā

01.–31.03.

Jūdažu bibliotēkā
Ivetas Hamčanovskas un Ievas Vaskas foto izstāde „Teiksmainā Norvēģija”

01.–15.03.

Allažu pagasta bibliotēkā
Pasaules Ūdens dienai veltīta materiālu izstāde

02.–31.03.

Allažu pagasta bibliotēkā
Foto izstāde „Putni”

02.–31.03.

Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Zobgalis ar labu atmiņu”. Režisoram, rakstniekam Kārlim Pamšem — 100

02.–31.03.

Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Visiem spēkiem jāsaglabā latviskais”. Literatūrzinātniecei Janīnai Kursītei — 65

02.–31.03.

Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Šī pasaule ir milzum teātris …” ciklā „Dzīvesstāstu grāmatas”

03.–31.03.

Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Ceļojošā interaktīvā izstāde „Lielas zivis, mazas zivis”. Izstāde par Latvijas jūras piekrastē un saldūdeņos sastopamām zivīm, par šo zivju uzbūvi, vairošanos, ēdienkarti un dzīves vidi

06.–31.03.

Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Literārā izstāde „Dabas un dzīvības skaistuma atainojums K.Greiema garstāstā „Vējš vītolos” un citu autoru darbos”

06.–31.03.

Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Literārā izstāde „Celtniecība pašu spēkiem”

15.–31.03.

Allažu pagasta bibliotēkā
Pirmskolas bērnu darbiņu izstāde

20.–31.03.

Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā  
Pasaules Ūdens dienai veltīta literārā izstāde „Vai tie mani upes līči?”

Pasākumi Siguldas novada bibliotēkās martā

03.03.

08., 10., 22., 24., 29.03.

plkst.15.30 Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Ceļojošā izstādes „Lielas zivis, mazas zivis” atklāšana un dabas izglītības speciālistu vadītas interaktīvās nodarbība.

 

plkst.11.00–15.00 Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Dabas izglītības speciālistu vadītas interaktīvās nodarbības par Latvijas jūras piekrastē un saldūdeņos sastopamām zivīm, par šo zivju uzbūvi, vairošanos, ēdienkarti un dzīves vidi. Iepriekš pieteikties patālruni 67700865

06.31.03.

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst.11.00–13.00 Siguldas novada bibliotēkā
„E-prasmju mēnesis senioriem” – datorprasmju apmācība senioriem. Vēlams iepriekš pieteikties pa tālruni 67700865

23.03.

 

plkst.13.00 Allažu pagasta bibliotēkā
Pensionāru kopas tikšanās

09.03.

plkst.18.00 Jūdažu bibliotēkā
Sarunu cikls bērniem un jauniešiem „Kāpēc tā …?” Sarunu tēma: putni

27.31.03.

plkst.11.00–14.00 Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
E-prasmju nedēļa. „Apgūsim jaunākos e-pakalpojumus un mobilos risinājumus”. Iepriekš pieteikties bibliotēkā vai pa tālruni 67800954

27.03.01.04.

plkst.11.00–15.00 Siguldas novada bibliotēkā
Eiropas E-prasmju nedēļa Latvijā. Nodarbības „E-pakalpojumi bibliotēkā”. Nodarbībās skolēni iepazīs bibliotēku digitālos resursus: Siguldas novada bibliotēku elektronisko katalogu, novadpētniecības datu bāzi, LNB Digitālo bibliotēku, Nacionālās bibliogrāfijas datu bāzi. Piedāvājums 7.12.klašu skolēniem, klases pieteikt pa tālruni 67700865

Ziņu sagatavoja:

Iveta

Tagi: Izstādes, Siguldas novada bibliotēka, Siguldas novada bibliotēkas, Allažu pagasta bibliotēka, Jūdažu bibliotēka, Siguldas pagasta Centra bibliotēka