Izstāde ir Rakstniecības un mūzikas muzeja veidots savdabīgs latviešu klasiskās literatūras konspekts vienā atslēgā: zeme un mīlestība kā mūsu literatūras stūrakmeņi.

Zeme latvietim ir bijusi gan svēts pielūgsmes objekts, gan mantas, varas un goda garants. Zemes dēļ latvieši ir smagi strādājuši, bijuši gatavi blēdīties, devušies uz Krievijas plašumiem vai Brazīlijas mūža mežiem un precējušies ar nemīlamu cilvēku. Zemnieku dzīves tēlojumam, cīņai par sava īpašuma iegūšanu un izkopšanu ierādīta būtiska vieta arī latviešu literatūrā. Dažādu paaudžu latviešu rakstnieki pārbauda savu varoņu mīlestības stiprumu, kārdinot tos ar zemi, mantu un stāvokli sabiedrībā. Izstādes vēstījums aptver vairāk nekā 140 gadu ilgu laika posmu latviešu literatūrā – no brāļu Kaudzīšu romāna Mērnieku laiki, Rūdolfa Blaumaņa lugām, Andreja Upīša romāniem līdz neatkarības gados tapušajiem Vladimira Kaijaka Likteņa līdumniekiem.

Ilustrēts ar autoru portretu, rokrakstu, literāro darbu iestudējumu un kinoversiju, kā arī laikmeta liecību vizuālo materiālu, ceļojums izstādē notiek vēstures un matemātikas, latviešu literatūras, latviešu valodas, psiholoģijas un filozofijas koordinātās, veidojot starpdisciplināru, izglītojošu un domāšanu rosinošu materiālu mūsdienīgam skolēnam un viņa skolotājam.

Izstāde skatāma Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā no 2016. gada 25. aprīļa līdz 20. maijam

Tagi: Izstāde