Latvijas valsts svētku nedēļā no 11. līdz 19. novembrim Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā aicinām aplūkot fotoizstādi „Siguldas novada spēks un lepnums – Dižģimenes!”.

Latvijas valsts svētku nedēļā mēs aicinām ne tikai atcerēties Latvijas vēsturi un godināt Latvijas varoņus, bet godināt mūsu vecākus, vecvecākus, viņu doto dzīves gudrību, ieguldīto darbu mūsu Siguldas un Latvijas attīstībā. Mūsu ģimenes taču paaudžu paaudzēs ir veidojušas Latvijas vēsturi.

Izstādē apskatāmi Siguldas novada varenie dzimtas koki – genogrammas, dzimtu fotogrāfijas, īsi dzīves stāsti par Bēržu, Čivču, Gercānu, Gudovsku, Harlinsku, Jumiķu, Konošonoku, Neimaņu, Nikolajevu, Šķesteru-Buku, Šicu, Turausku, Vāveru, Vētru un Zilveru dzimtām.

Izstāde ir tapusi Siguldas pagasta Kultūras nama realizētā un Izglītības un kultūras komitejas atbalstītā projekta „Siguldas novada spēks un lepnums – Dižģimenes!” ietvaros.