Raiņa un Aspazijas jubilejas gadā Siguldā aizsākās jauns Dzejas dienu pasākums – „Sigulda dzejo!” – ar radošām aktivitātēm novadā, kas norisinājās no 7. līdz 29.septembrim.

Viens no īpašajiem šī gada Dzejas dienu pasākumiem notika Siguldas Jaunajā pilī, ko pazīstam arī kā Rakstnieku pili. 12.septembrī kopā sanāca rakstnieki, dzejnieki, literatūrzinātnieki, pedagogi un dzejas cienītāji uz disputu „Cik nesaprasts ir Rainis!”. Kā saprast Raini? Vai kāds viņu lasa? Kā var saprast, ja nelasa? Lasīt caur sevi, lasītajā izprast sevi, domāt par sevi. Skolā literatūras skolotājam būtu svarīgi ne tikai ieinteresēt lasīt, bet arī mācīt, kā lasīt. Šī un citas domas izskanēja disputā, kuru vadīja literatūrzinātniece, filoloģijas zinātņu doktore, ilggadējā Raiņa un Aspazijas daiļrades pētniece Gundega Grīnuma. Disputā piedalījās literatūrzinātnieki Jānis Zālītis, Viesturs Vecgrāvis, Raimonds Briedis, Raiņa un Aspazijas muzeja vadītāja Sigita Kušnere, pedagoģe un literāte Lita Silova.

Tajā pašā dienā siguldieši un Siguldas viesi varēja piedalīties neparastajos Raiņa dzejas lasījumos pie Ata Kronvalda pieminekļa. Dzejas lasījumi sākās ar Ata Kronvalda runas “Runa Vidzemes skolotāju sapulcē Turaidā, 1869.gada 2.jūlijā” lasījumu, bet Raiņa dzejas lasījumi notika improvizētā Dzejas orķestra izpildījumā un diriģenta vadībā.

Ikviens interesents bija aicināts noskatīties mazo siguldiešu – pirmsskolas iestāžu audzēkņu – brīvās domas plūsmas – rotaļas “Laist Raini!” pirmizrādi, režisors Andris Kalnozols.

Savukārt Siguldas novada bibliotēkā radošās aktivitātes „Kā būtu, ja es būtu dzejnieks?” norisinājās no 8. līdz 29.septembrim. Aktivitātēs ikviens varēja uzzināt, kas ir Dzejas dienas, kādēļ šo gadu sauc par Raiņa un Aspazijas gadu, uzzināt par Raiņa, Aspazijas un novada literātu darbiem, atcerēties savus īpašos dzejoļus, meklēt vārdus ar atskaņām, minēt dzejas krustvārdu mīklas par Raini un Aspaziju (aktivitātes ar koka burtu plāksnītēm). Ikvienam bija iespēja lasīt publiski dzeju. Bibliotēkā bija apskatāmas trīs izstādes – „Sigulda, es mīlu Tevi kļavlapu zeltā!...”,  izstādē apkopoti dzejnieku – novadnieku darbi; izstāde „Septembrī, zem Raiņa zvaigznēm” un novadpētniecības izstāde „Siguldas Jaunās pils stāsts”. Piedāvātās aktivitātes plaši apmeklēja Siguldas pilsētas vidusskolas un Siguldas 1.pamatskolas audzēkņi, kopumā  bibliotēkas aktivitātēs piedalījās 230 Siguldas skolēnu.

Dzejas dienu ietvaros Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēniem 11. septembrī bija iespēja iepazīt Raiņa un Aspazijas dzeju Jūrmalas Kultūras centra Kauguru kultūras nama jauniešu teātra viesizrādē „Viņi un viņas” ģimnāzijas zālē. Izrāde par mīlestību, par sievietes un vīrieša pasauli, savstarpējām attiecībām. Par mīlestības skaistumu, kas ir viens no pasaules eksistences  kodoliem, par brīnumu, kas notiek, kad satiekas VIŅŠ un VIŅA.

11.septembrī iznāca Dzejas dienu avīze “Sigulda dzejo!”, kas bija pieejama Siguldas novada bibliotēkās, skolās un pasākumu norises vietās. Līdz pat 29.septembrim ikviens avīzes lasītājs bija aicināts piedalīties konkursā “Par un ap Dzejas dienām”. Kopumā bija 10 jautājumi, uz kuriem atbildes varēja rast vērīgi lasot avīzi, apmeklējot Siguldas Jauno pili un bibliotēku. No pareizo atbilžu iesūtītājiem izlozes kārtā uzvarētāji ir Guntra Lauska, Samanta Daubere, Gerda Gintere. Apsveicam! Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību un piedalīšanos konkursā! Ar uzvarētājiem sazināsimies!

Konkursa jautājumi un pareizās atbildes:
1.    Oriģinālu jaunvārdu veidošanas mākslā neviens nav pārspējis Kronvaldu Ati. Kādu jaunvārdu – sinonīmu vārdam „lirika” radījis Atis Kronvalds? Atbilde – dzeja.
2.    Kas sakomponējis mūziku Raiņa dzejolim „Lakstīgalas Siguldā”? Atbilde -  Emilis Melngailis.
3.    Kas ir koka intarsiju („Pegazs”, „Rakstnieks”, „Koklētājs” un „Daiņotāja”) kompozīciju autors Siguldas Jaunās pils Svētku zālē? Atbilde – mākslinieks Niklāvs Strunke.
4.    Cik pakāpienu ir pie galvenās ieejas Siguldas Jaunajā jeb Rakstnieku pilī? Atbilde – 5 un 1 pie durvīm.
5.    Kad un kas veidoja pie Siguldas Jaunās pils pieminekli Kronvaldu Atim? Atbilde – tēlnieks Teodors Zaļkalns, pieminekli atklāja 1938.gada 26.jūlijā.
6.    Kas iekārtoja Rakstnieku pils bibliotēku? Atbilde – Jānis Zuze.
7.    Par cik metriem augstāk 1937. gadā tika pārbūvēts Siguldas Jaunās pils skatu tornis? Atbilde – par 4.5 metriem.
8.    Kāds ir dzejnieka, siguldieša E. Strukas pseidonīms? Atbilde –Edvīns Raups.
9.    Kad un kur notika pirmās Dzejas dienas Latvijā? Atbilde - 1965.gada 11.septembrī Rīgā, Esplanādē.
10.    Kurā krājumā ir apkopoti mūsu dzejnieka novadnieka grafiski vizuālie dzejoļi? Kā sauc krājumu? Atbilde – Leona Brieža dzejas krājumā “Mariagrammas”.

Dzejas dienas “Sigulda dzejo!” Siguldas novadā organizēja Siguldas novada Kultūras pārvalde un Siguldas novada bibliotēka ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Vidzemes plānošanas reģiona, Siguldas novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Pateicamies arī par atbalstu piedzīvojumu parkam „Tarzāns”, Bungee Sigulda un koncertzālei „Baltais flīģelis”.

Tagi: Dzejas dienas, Aktivitātes