Oktobrī Siguldas novada bibliotēkas sarūpējušas daudzveidīgas izstādes. Novada bibliotēka turpina novadpētniecības izstāžu ciklu „Izzini valsts un novada nozīmes vēstures un arhitektūras pieminekļu stāstus Siguldā” ar izstādi „Baltās pils stāsts”. Oktobrī novada uzsāksim sekot ekspedīcijai uz Pitas salu, kurā devušies trīs jaunieši, arī no Siguldas

ww

Izstādes oktobrī Siguldas novada bibliotēkās

1.10.–09.10.

 Allažu pagasta bibliotēkā
Foto izstāde „Vasaras atspulgi – taureņi”
Izstāde apskatāma pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.00

1.10.–31.10.

Siguldas novada bibliotēkā, izstāžu telpā
Izstāde par ekspedīciju „Mūsējie ceļā uz Pita salu”
2014.gada 15.septembrī trīs jaunieši – siguldiete Laura Garā un mālpilieši Dainis Pudelis un Ivars Brencis devās ceļā uz Jaunzēlandē ietilpstošo Pita salu Katamas arhipelāgā Klusajā okeānā. Šo mērķi viņi cer sasniegt līdz šī gada beigām, pārvietojoties tikai pa sauszemi un jūru, izmantojot velosipēdus, vilcienus, kuģus. Kāpēc tieši šis mērķis? Pita sala ir vistālākais sauszemes punkts no Rīgas, tātad tieši zemeslodes otrā pusē. Taisnā līnijā attālums ir 18 010 km, bet praksē tas var tikt pat divkārt pārsniegts. Tas būs visgarākais ceļš uz vistālāko vietu. Pita salā tiks uzstādīta ceļazīme ar norādi – Rīga 18 010 km. Šāds ceļojums ir pārdrošs, neparedzamu grūtību pilns, tas dod iespēju iegūt pieredzi, rūdīt gribu, iepazīt pasauli, bet varbūt visvairāk pašiem sevi. Jaunieši cer atrast atbildi uz jautājumu – cik ceļu cilvēkam ir jānoiet, lai viņš varētu sevi saukt par cilvēku

5.10.–09.10.

Allažu pagasta bibliotēkā
Bērnu radošo Miķeļdienas darbiņu – „Dārzeņu veidojumu izstāde”
Izstāde apskatāma pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.00

5.10.–31.10. Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Radošās aktivitātes „Tinam tautasdziesmu kamolā!” Folklorista K.Barona 180.jubilejas mēnesī bibliotēkas apmeklētāji aicināti ielūkoties „Dainu skapī”, atcerēties, sameklēt, skandēt, uzrakstīt tautas dainas, veidojot savdabīgu „Dainu kamolu”
6.10. plkst.11.00 Allažu pagasta bibliotēkā
Pensionāru kopas tikšanās. Pensionāru kopas jaunumi, ceļojuma iespaidi – Roma, Vatikāns, Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltīts pasākums

6.10.–31.10.

Siguldas novada bibliotēkā, abonementā
Izstāde „Savrupais pētnieks”. Folkloristam, publicistam Krišjānim Baronam – 180 (1835–1923)

6.10.–31.10.

Siguldas novada bibliotēkā, abonementā
Izstāde „Gleznās viss gluži kā dzīvē”. Gleznotājam Borisam Bērziņam – 85 (1930–2002)

6.10.–31.10.

Siguldas novada bibliotēkā, lasītavā
Novadpētniecības izstāžu cikla „Izzini valsts un novada nozīmes vēstures un arhitektūras pieminekļu stāstus Siguldā” izstāde „Baltās pils stāsts”

12.10.–23.10.

Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
„UNESCO 70.gadadiena”.UNESCO nedēļa tiek atzīmēta kopš 2011.gada, kad apritēja 20 gadi, kopš Latvija pievienojās organizācijai

12.10.–06.11.

Allažu pagasta bibliotēkā
Foto izstāde „Migla, migla, rasa, rasa...”
Izstāde apskatāma pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.00

19.10.–31.10.

Siguldas novada bibliotēkā, Bērnu literatūras nodaļā
Literārā izstāde „Pasakas pa telefonu...” Itāļu rakstnieka, ražīga bērnu grāmatu autora Džanni Rodāri 95.jubilejai par godu bibliotēkā pieejamo grāmatu izstāde

19.10.–30.10.

Allažu pagasta bibliotēkā
Materiālu izstāde „Krišjānim Baronam –180”
Izstāde apskatāma pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.00

20.10.–10.11.

Siguldas novada bibliotēkā, lasītavā
Izstāde „Siguldas dziesminieks no Ezerzemes”. Dziesmas „Zied ievas Siguldā” un poēmas „Sigulda” autoram dzejniekam Augustam Smagaram – 105 (1910–1985)

Ziņu sagatavoja:

ivetah

Tagi: Izstādes