Pasaule t@vā bibliotēkā –

UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana -

Biskaja trošu tilts (Vizcaya Bridge) Spānijā un Siguldas trošu ceļš

 

Siguldas novada bibliotēka kopā ar citām 82 Latvijas bibliotēkām piedalās akcijā "Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana", kurā tiks rīkoti pasākumi, lai mudinātu ne tikai bērnus un jauniešus, bet arī pieaugušos izprast pasaules un Latvijas dabas un kultūras mantojumu, kā arī veicinātu viņu līdzdarbošanos bibliotēkas vides veidošanā.

Akcija "Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana", kas norisinās pasaules kampaņas "@your library" ietvaros un ir aizsākta 2010.gadā, šogad tiek veltīta tematam par pasaules kultūras un dabas mantojumu, tādejādi ievadot 1972.gada UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzības 40.gadadienu, kas tiks atzīmēta 2012.gadā. Akcijas mērķis ir apzināt pasaules kultūras un dabas mantojumu, sekmēt unikālu vērtību Latvijā un pasaulē izzināšanu un saglabāšanu. Vienlaicīgi tiks izcelta bibliotēkas nozīme sabiedrības attīstībā kā neatņemams mūsdienu informācijas resurss, kas sniedz plašas iespējas zināšanu apguvei, kultūru daudzveidības un kopības izzināšanai. Akciju organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), Latviešu valodas aģentūru un Latvijas Bibliotekāru biedrību.

Bibliotēkas Latvijā, tai skaitā Siguldas novada bibliotēka, rīkos izstādes, diskusijas, pasākumus, spēles, viktorīnas, stāstu un foto konkursus. Siguldā mēs rosināsim dalībniekus salīdzināt Siguldai nozīmīgu mantojuma objektu – gaisa trošu ceļu ar pasaulē līdzvērtīgu objektu – Biskaja trošu ceļu. Aicināsim arī dalībniekus un ikvienu siguldieti dalīties atmiņās un interesantās foto liecībās par Siguldas trošu ceļa tapšanu, darbību un pārvērtībā un nozīmi ikdienas dzīvē. Atzīmēsim objektus akcijas "Pasaule t@vā bibliotēkā" kopīgā kartē.

Kartē tiks iekļauti akcijas dalībnieku izvēlēti pasaules dabas un kultūras mantojuma objekti, saistot tos ar kādu nacionāla vai lokāla līmeņa mantojuma objektu. Karte plānota kā bibliotēku un akcijas dalībnieku kopēja iniciatīva, lai apkopotu iegūtos izpētes rezultātus, izvietotu informāciju un attēlus, kā arī veidotu individualizētu pieeju mantojuma prezentācijai plašākai auditorijai. Akcijas noslēgumā karte tiks prezentēta kā vizuāls akcijas pasākumu rezultāts un vizītkarte bibliotēku darbības atspoguļojumam.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija izceļ šīs iniciatīvas mērķi - sekmēt un stiprināt saikni un mijiedarbību starp kultūru un izglītību bibliotēkās, kā arī veicināt mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu un spēju uz sevi paskatīties pasaules acīm un lepoties ar Latvijas vērtībām.

Šobrīd Siguldas novada bibliotēkas Lasītavā un Bērnu literatūras nodaļā ir apskatāmas izzinošas izstādes par UNESCO organizāciju un misiju, par UNESCO Pasaules mantojumu – nemateriālā un kultūras mantojuma konvencijas, grāmatas, kartes par dabas un arhitektūras UNESCO mantojuma objektiem, kā arī materiālu izstāde par Siguldas trošu ceļu un Spānijas Biskaja trošu ceļu, kas ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

 Aicinām akcijas ietvaros ikvienu interesentu 2012.gada 23.februārī plkst. 16:00 uz tikšanos „Stāsti un atmiņas par Siguldas trošu ceļa tapšanu un nozīmi siguldiešu dzīvē”, kuras mērķis ir iesaistīt sabiedrību atmiņu stāstu un foto liecību apzināšanā un apkopošanā.

Tagi: tikšanās