Izstāžu – semināru telpā 4.februārī plkst. 12.00 izstādes „UNESCO programma „Pasaules atmiņa” Latvijā” atklāšana.


Izstādes galvenais mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar UNESCO programmu „Pasaules atmiņa”, tās starptautisko un Latvijas nacionālo reģistru, un tajos iekļautās Latvijas dokumentārā mantojuma vērtības, kā arī atzīmēt 20.gadadienu
kopš Latvijas pievienošanās UNESCO.
Līdzās tam, šīs izstādes mērķis ir rosināt un veicināt Latvijas iedzīvotāju personīgā dokumentārā mantojuma apzināšanu un izzināšanu, tādā veidā apzinot vērtības un izceļot to, cik ļoti mēs visi esam saistīti ar savām atmiņām, stāstiem un pieredzēto.