Aicinām apmeklēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu Zudusī Latvija senos zīmējumos, atklātnēs un fotogrāfijās no 19.gs beigām līdz mūsdienām

 

Zudusī Latvija ir Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica projekts, kurš apvieno unikālu informāciju par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām.

Laika gaitā Latvijas kultūrainava ir ievērojami izmainījusies. Līdz mūsdienām nav saglabājušies daudzi dabas, vēstures, mākslas un arhitektūras objekti, kā arī saimnieciskās un sabiedriskās būves. Latvijas kultūras mantojums smagi cieta abu pasaules karu laikā un padomju un vācu okupācijas gados. Ne mazums nozīmīgu objektu ir gājuši bojā cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā un apdraudēti arī šodien.

Zudusī Latvija satur digitalizētas senu zīmējumu kopijas, atklātnes un fotogrāfijas no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām un objektu aprakstus:

  • par arhitektūras un mākslas pieminekļiem (baznīcas, muižas, pilskalni un viduslaiku pilsdrupas);
  • pilsētu un apdzīvotu vietu skatiem;
  • sabiedriskajām ēkām (pašvaldību ēkas, skolas, biedrību nami);
  • saimnieciskajām būvēm (fabrikas, dzirnavas, cepļi, amatnieku darbnīcas);
  • infrastruktūras objektiem (pasta ēkas, veikali, krogi, zirgu pasta un dzelzceļa stacijas, dzelzceļi un ceļi, tilti);
  • Latvijas iedzīvotāju mājvietām; lauksaimniecības celtnēm (rijas, klētis, kūtis un staļļi);
  • dabas objektiem (ainavas, upju senlejas, klintis, dižkoki, dižakmeņi).

Lasīt vairāk: http://www.zudusilatvija.lv/cms/