Laikā no 2011. gada 1. marta līdz 1. aprīlim Siguldas novada bibliotēka izsludina konkursu „Atpazīsti savu bibliotēku” ar mērķi veidot atšķirīgu Siguldas novada bibliotēku tēlu citu bibliotēku vidū. Konkursā aicināti piedalīties visi, kas vēlas veicināt savu bibliotēku atpazīstamību.

Siguldas novada bibliotēka izsludina konkursu

 

„Atpazīsti savu bibliotēku”

 

Laikā no  2011. gada 1. marta līdz 1. aprīlim Siguldas novada bibliotēka izsludina konkursu „Atpazīsti savu bibliotēku” ar mērķi veidot atšķirīgu Siguldas novada bibliotēku tēlu citu bibliotēku vidū. Konkursā aicināti piedalīties visi, kas vēlas veicināt savu bibliotēku atpazīstamību.

Lai piedalītos logo konkursā, dalībniekiem jāizveido elektroniskajā vidē vai arī ar roku zīmēts bibliotēkas logotips. Darbus var iesniegt ikvienā Siguldas novada bibliotēkā personīgi, vai arī nosūtīt uz e- pastu biblioteka@sigulda.lv .

 Iesniegtie darbi tiks izstādīti Siguldas novada bibliotēkā un būs apskatāmi līdz aprīļa beigām. Bibliotēkas apmeklētājiem būs iespēja līdz 18. aprīlim apskatīt un nobalsot par veiksmīgāko logotipa risinājumu. Rezultātus apkopos, uzvarētāju noteiks un balvu piešķirs Bibliotēku  nedēļas pasākumā  Izzini Siguldas novada bibliotēkas”. Galvenā balva – bezmaksas diena piedzīvojumu parkā „Mežakaķis” un citas veicināšanas balvas.

 

Konkursa noteikumi

  1. 1. logotipam jābūt izstrādātam uz A5 (14.8 x 21 cm formāta lapas);
  2. 2. logotipa idejai jāatspoguļo bibliotēku pakalpojumi un saistība ar novadu (novadam raksturīgais);

3. iesniegtajam darbam jābūt oriģinālam, par plaģiātu atbildīgs pats autors.

Pēc konkursa nominētais logotipa oriģināls ar autora parakstu tiks izstādīts bibliotēkā, bet tā kopijas - izmantotas dažādu afišu, bukletu un citu reklāmas izdevumu noformēšanā, kas saistītas ar bibliotēkas darbu.

 

Kontaktinformācija: Siguldas novada bibliotēkā, tālr.: 67973258,

                                 e-pasts: biblioteka@sigulda.lv

Ziņu sagatavoja:
Iveta