Krustpils novada Kūku pagasta Sūnu pamatskolā-Grāmatu  svētki!

Svētku norise:

   10.00-atklāšana