Agrāk sarakstītais, bet līdz šim nenodrukātais Egila Lukjanska romāns - "Dzīve vienam mirklim" - nav nedz instrukcija, nedz padomnieks tam, ko sauc par dzīvi.  Romānā risinātā problēma ir nemainīga neatkarīgi no apkārt pastāvošās dzīves realitātes: kas ir ļauns, kas - labs? Bet galvenais, vai kāds ir tiesīgs to noteikt un kas patiesībā to nosaka? Visu lielā mērā nosaka apstākļi, kuros mēs atrodamies. Un reizēm šie apstākļi ilgst tikai "mirkli", un šajā mirklī bieži vien jāpieņem tikai viens lēmums no diviem iespējamajiem. Un abi kaut kādā veidā ir nepieņemami, bet trešās iespējas nav.

Tagi: Lata Romāns