Dainas Avotiņas romāns "Melnā saulespuķe" ir sirdsdziļš vēstījums par kara un uzskatu izpostītu jaunības mīlestību. Margas lielā mīla mākslinieks Bēdulis kara pirmajās dienās pazūd, cīnoties Liepājā pret vācu armiju. Marga sastop Arturu, viņi dodas emigrācijā. Piedzimst meita, dzīve plūst rāmi, bet sirdī deg neremdināmas ilgas atgriezties dzimtajā Latvijā, lai apvienotos ar savu dzimtu. Bet liktenis ir sagatavojis citu sižetu...  

Tagi: Lata Romāns