Ja salīdzina ar 172 valsts, pašvaldības un autonomajiem muzejiem - privāto muzeju un kolekciju skaits ir vērā ņemams. Turklāt tas neatlaidīgi aug. No apzinātajiem 111 privātajiem muzejiem un kolekcijām pēdējo piecu gadu laikā dibināti vai atvērti apskatei trīsdemit pieci. Dainas Girgensones datorgrafiskais noformējums. Andra Kozlovska vāka foto.

 

Tagi: Muzeji, kolekcijas