Dzejnieces K. Apškrūmas vārdi uzrunā mūs atkal no jauna, sabalsojas ar to, ko izjūt ik sirds. Izjūt, taču ne vienmēr māk izsacīt, bet atverot šo lirikas krājumu redzam, ka tur tie ir - tuvi, saprotami, gandrīz kā tevis paša teikti.

Krājuma galvenās tēmas ir dzimtene, māte, zeme, maize, māja un mīlestība. Ar mīlestību piepildīti ir neskaitāmi daudzie veltījumu dzejoļi, sākot ar vēlējumiem tikko piedzimušam bērniņam un pavadot pēdējā gaitā aizgājušos.

Grāmatas aprakstu skat.elektroniskajā katalogā

Tagi: Dzeja