Pieniņu Romas katoļu draudzes prāvests Aigars Bernāns, Smelteru un Pieniņu bibliotēkas ielūdz uz tematisku pasākumu "Psalmu dziedāšanas tradīcija  Latgalē un Pieniņu Romas katoļu draudzē"
Būsiet mīļi gaidīti  Smelteru bibliotēkā 10. novembrī plkst. 12:00