Madonas novada dzejnieku jaunākie dzejoļi

Dzeja, kura būs klausāma pirmo reizi būs klausāma 13. septembrī, plkst. 14.00 Biksēres bibliotēkā.

 

 

Mūsu bibliotēkai izveidots SlideShare konts

Apmācībās bibliotekāri apguvuši jaunus informācijas apmaiņas rīkus.

2010.gada 2., 3.augustā notika apmācības „Latvijas bibliotēku portāls un vietējā satura publicēšanas iespējas”.  Tās laikā arī mūsu bibliotēka ir izveidojusi SlideShare kontu, kas ļaus publicēt prezentācijas un dažādus cita veida dokumentus tīmeklī.