Salnavas bibliotēkā notiks bērnu zīmējumu izstāde-konkurss "Mārtiņdienas gailis". Aicinām bērnus iesniegt savus zīmējumus bibliotēkā. Pasākuma noslēgumā labāko darbu autoru apbalvošana.