Vācu etnobotāniķis un kultūrantropologs Volfgangs Dīters Štorls (1940) sarakstījis ap diviem desmitiem grāmatu par augiem, pasaules tautu paražām un dziedniecību. Lasa lekcijas vairāku Eiropas valstu un ASV universitātēs. Daļu mūža aizrāvies ar bioloģisko dārzeņu audzēšanu. Autora prasme saskatīt, analizēt un saprotami izklāstīt dabas parādību cēloņsakarības ļauj viņa darbus lasīt kā aizraujošus dēku romānus.Viņa uzskats, ka visam ir jānotiek ar saudzējošu attieksmi, vienkāršiem līdzekļiem un sajūtu, ka dārznieks pats ir organiska dabas sastāvdaļa.

Ar dārzu ir jāapietas kā ar bērnu: abi ir mīlestības augļi. (Makss Mecgers)