2016.g. 1.decembrī pēcpusdienā Salienas Kultūras nama zālē noritēja Salienas pagasta bibliotēkas 65 gadu jubilejas svinības. Tā bija ļoti nozīmīga diena vietējai sabiedrībai – skolai, pagasta pārvaldei, kultūras namam, bibliotēkas lasītājiem, pagasta iedzīvotājiem.