DZEJAS DIENU MARATONS 2015 no 14.09. - 18.09.2015

  • 14.09.2015 plkst.17.00 "Lasīsim Aspaziju un Raini"

(Saldus pilsētas bibliotēkas konferenšu zālē)

  • 15.09.2015 plkst.17.30 "Aspazija un Rainis dvēseles stīgās"

 

Dzejas iestudējums aktrises un rakstnieces Daces Priedes izpildījumā. Muzikālais pavadījums - Ingūna Svara. (Aspazijas un Raiņa ielu krustojumā)

  • 16.09.2015 plkst.14.00 "Piemiņas paradoksi . Raiņa un Aspazijas atcere Kastanjolā."  Tikšanās ar literatūrzinātnieci Gundegu Grīnumu. (Saldus pilsētas bibliotēkas konferenču zālē)
  • 17.09.2015 "Raiņa filozofijas izspausmes mūsdienās" Tikšanās ar Andri Akmentiņu. (Plkst.10.30 Druvas vidusskolā, plkst. 12.55 Saldus 1. vidusskolā)
  • 18.09.2015 "Nāk ciemos dzejolis" (Saldus pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras centrā)