6. Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets ““Kurš cauri skatās sietiņa acīm, redz visu pasauli dimantos mirdzam” (Rainis) - radošums un darbs ar bērniem bibliotēkā” no 22. līdz 23. jūlijam http://biblioteka.saldus.lv/bibliotekas-aktualitates/pasakumi-biblioteka0/6-kurzemes-bibliotekaru-vasaras-saiets-k/