"LABVAKAR, PRIEKŠSĒDĒTĀJ!"

22. aprīlī plkst. 14:00 tikšanas ar rakstnieku
ĒRIKU HĀNBERGU
un bijušo kolhoza "Jaunais Komunārs"priekšsēdētāju
JĀNI BLŪMU

------------

"INFORMĒTS UN VESELS"
24. aprīlī plkst. 14:00
Tikšanās ar žurnāla "Ievas Veselība" veidotājiem
________

"Interesanti par medicīnu"
Erudīcijas konkurss - 22.- 26. aprīlis

------------
"Pietura - Bibliotēka"

Ekskursija pa bibliotēku - iespēja uzzināt kā grāmata nonāk pie lasītāja

-----------
IZSTĀDE „Bibliotekāra iedvesmas grāmata”