Izstāde veltīta ēkas pastāvēšanas 120 gadu jubilejai, akcentējot trīs nozīmīgākos posmus tā vēsturē.1894. gada 16. janvārī Saldus Sadraudzīgās biedrības nams, būvēts par sabiedrības ziedotiem līdzekļiem, tika iesvētīts.

Izstāde sniedz ieskatu Saldus Sadraudzīgās biedrības vēsturē un kultūras dzīves norisēs līdz 1940. gadam. Pēc Otrā pasaules kara biedrības telpās tika izvietots Saldus Kultūras nams. Padomju periodā plaši pazīstami kļuva Saldus Tautas kolektīvi, īpaši Saldus Tautas teātris režisora Jāņa Kļavas vadībā. Jauns posms biedrības nama dzīvē sācies ar 1963. gadu, kad te tika pārcelts Saldus Pionieru nams. Daudzveidība un aizrautība raksturo Saldus Bērnu un jaunatnes centra darbinieku un audzēkņu darbu arī šodien.

Izstāde veidojis Saldus Jaņa Rozentāla Vēstures un Mākslas muzejs.