3.  - 30. aprīlim
Rīgas Centrālās bibliotēkas
   ceļojošā fotoizstāde

Fotogrāfiju autors Imants Urtāns