27. februārī plkst. 14.00

tikšanās ar teātra kritiķi un literatūrzinātnieci

SILVIJU RADZOBI.