Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi Latvijā norisinās jau kopš 1998. gada. To organizēšanu Latvijā koordinē Ziemeļu Ministru padomes biroja informācijas centrs sadarbībā ar biedrību "Norden." To galvenā ideja ir apzināt Ziemeļvalstu kultūru un literatūru, iesaistot pasākumos Baltijas valstis.

Salaspils Dienvidu bibliotēka Ziemeļvalstu nedēļas pasākumos iesaistījusies kopš 2003. gada. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā tiek organizēti kāda Ziemeļvalstu rakstnieka lasījumi sveču gaismā, veidotas izstādes, konkursi un viktorīnas bērniem.

Arī šogad, novembra otrā nedēļa būs veltīta Ziemeļvalstu pasākumiem. Sīkāka informācija par bibliotēkā notiekošo tiks precizēta vēlāk.