Oktobra beigās bibliotēkā notiks tikšanās ar grāmatas  "Neticams stāsts par Vārtājas brīnummeiteni"  autoru J. Mucenieku( I. Freibergu), kuram Rumbas pagastā pieder dārza māja, kurā iemūrētas 3000 stikla pudeles...