Bibliotēka Rudzātos.

Bibliotēka Rudzātu pagastā dibināta 1923.gadā.
"Bibliotēkas pamatfondu veidojusi Rudzētu pagasta padomei ar Kultūras Fonda Domes 1923.gada 21.marta lēmumu piešķirtā un 1923.gada 18.jūlijā izsniegtā Kultūras Fonda bibliotēka – 439 sējumi. 1923.g. – 1940.g. bibliotēka atradusies Rudzētu pagasta namā" (Latvijas Valsts Vēstures arhīva izziņa).
Rudzātu pagasta bibliotēka vairakkārt mainījusi savu atrašanās vietu, bet kopš 2003.gada vasaras tā atkal atrodas "pagasta namā". 
2003.gada 12.novembrī Rudzātu pagasta bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā.

2011.gada 17. janvārī izdarīti labojumi un bibliotēkas nosaukums ir Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka.

Tagi: Rudzāti, Rudzēti