Īpašās, vasarīgās noskaņās kavēties liks rudens ziedu izstāde, smaidu un pārdomas raisīs humoristiskās dzejas lasījumi un tam visam pa vidu - mūzika.