Tas ir fantāzijas caurvīts vēstījums par sešpadsmit gadus veco meiteni Katrisu Everdīnu, kura izaug pasaulē, kas pārcietusi vairākas katasrofas.Šī grāmata ir triloģijas pirmā grāmata.Aprakstu skatīt elektoniskajā katalogā.