Kad ābece apgūta, pirmklasnieki tiek aicināti izzinošā eksursijā uz skolas bibliotēku. Tieši sākumskolas skolēni ir čaklākie lasītāji. Kur gan viņu entuziasms paliek vēlāk? Stāstām par noteikumiem, grāmatām, enciklopēdijām, žurnāliem. Aicinām pie plauktiem pašiem izvēlēties grāmatas un žurnālus lasīšanai mājās.