Tā kā esam mazākumtautību skola, skolā organizējam "savu bērnu žūriju".

Atlasām jaunākās grāmatiņas no bibliotēkas krājumā esošajām grāmatām latviešu valodā un iesakām tās lasīt un vērtēt pamatskolas klasēm. Šogad žūrijā piedalījās 60 bērni, kas vērtēja 17 grāmatas (nosaukumi). Tās bija latviešu, krievu un ārzemju autoru daiļdarbi.

Pirmo vietu ieguva latviešu autora Arno Jundzes grāmata "Kristofers un ēnu ordenis". Apsveicam!

Ziņu sagatavoja:

Antra Bukava