Esam gandarītas, ka šogad  preses abonēšanai tika piešķirti vairāk līdzekļu, tāpēc bibliotēkas krājums nu ir papildināts ar jaunākajiem preses izdevumiem bērniem un jauniešiem, kā arī ar plašu pedagoģiskās literatūras klāstu. Pavisam 2014.gadā ir abonēti 17 Latvijas un ārzemju preses izdevumi. Ar pirmajiem numuriem skolas bibliotēkas apmeklētāji var iepazīties izstādē. Skolas krājumā ir arī divi interneta elektroniskie izdevumi - resurss Letonika.lv un e-žurnāls "Skolas vārds" .