Ir apstiprināts mācību grāmatu un individuālās lietošanas mācību līdzekļu saraksts nākamajam - 2013./2014.m.g.

Mūsu skola, pateicoties biedrībai "Vecāki ģimnāzistiem", vienmēr skolēnus ir apgādājusi ar mācību grāmatām pilnā apjomā.  Tomēr arī mūs priecē ziņa, ka šogad no valsts un pašvaldības varēsim saņemt lielāku finansējumu grāmatu iegādei.

 

Ar jauno sarakstu skolēni un viņu vecāki var iepazīties bibliotēkā!