Novembrī skolā tika organizēts konkurss „Es Latvijā”. Konkursa organizatori - Latviešu valodas metodiskā komisija sadarbībā ar ģimnāzijas bibliotēku.

No interesantākajiem darbiem tika izveidota literāro darbu galerija ģimnāzijas bibliotēkā. Bet paši labākie darbiņi tika apkopoti skolā sagatavotā „grāmatā” „Es Latvijā”. Grāmatā tika iekļauti 47 autoru darbi – sirsnīgākie veltījumi dzimtenei Latvijai.