Novembrī skolā tika organizēts konkurss „Es Latvijā”. Konkursa organizatori - Latviešu valodas metodiskā komisija sadarbībā ar ģimnāzijas bibliotēku.

Konkursa mērķis ir stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicinot Latvijā dzīvojošo dažādu tautību bērnu un jauniešu māksliniecisko jaunradi. Vērtēšanai tika iesniegti daudz un dažādi literārie mākslas darbi: esejas, pārspriedumi, dzejoļi, pasakas gan latviešu, gan krievu valodās.

No interesantākajiem darbiem tika izveidota literāro darbu galerija ģimnāzijas bibliotēkā. Bet paši labākie darbiņi tiks apkopoti skolā sagatavotā grāmatā „Es Latvijā”.