Jaunais mācību gads ir atnesis izmaiņas bibliotēkā.

Lasītājiem iegādāti jauni datori, ir veiktas izmaiņas grāmatu kārtojumā un plauktu noformējumā. Arī bibliotēkas darbiniecēm ir labiekārtotas darba vietas!