Rīgas izglītības un informatīvi metodiskais centrs mūsu bibliotēkai ir uzdāvinājis vērtīgus  materiālus pedagoģiskā darba procesa nodrošināšanai:  skolotājiem – materiālus latviešu valodas mācīšanai, bet skolēniem mācību līdzekļus fizikā, ķīmijā, ģeogrāfijā, matemātikā, bioloģijā, sociālajās zinībās un vēsturē elektroniskā formātā.

Dāvinājumā esam saņēmuši arī CD ar filmu „Labā prakse darbā ar digitālo tāfeli”  par digitālās tāfeles izmantošanas iespējām mācot un mācoties latviešu valodu.

 

Esam īpaši lepni, ka filmas tapšanā līdzdarbojusies mūsu skolas skolotāja Ingūna Hitrova!