Februāris – bibliotēka piedāvā bibliotekārās stundas–pārrunas „Profesija un nākotnes karjera” 8. un 9. klasēm.

Pārrunas tiek organizētas kopā ar sociālo pedagogu. Bibliotēka piedāvā informatīvos materiālus par studiju iespējām, profesiju aprakstus, materiālus par izglītības sistēmu Latvijā un informāciju par iespējām mācīties ārzemēs.

Pārrunās tiek stāstīts par grūtībām ar kādām skolēns var sastapties, izvēloties turpmāko mācību ceļu, un zināšanām, prasmēm un iemaņām, kas nepieciešamas izvēlētās specialitātes apgūšanai.