Janvārī bibliotekā tiek laipni gaidīti mazie lasītāji uz bērnu grāmatiņu izstādi un pirmo bibliotekāro stundu.

Pirmajā bibliotekārajā stundā bērniem tiek stāstīts:

  • kas ir bibliotēka?
  • bibliotēkas noteikumi.
  • kur un kā meklēt vajadzīgo grāmatiņu?
  • kas ir enciklopēdijas?