Skolā notiek mācību gramatu pārbaude. Devīze "Saudzēsim grāmatas!".

Ikviens mēs zinām, ka mācību grāmatas ir dārgas un tās ir jāsaudzē. Bet, kad reāli ir jārīkojas un grāmatas jaievāko un  jāsalīmē, tad šī patiesība aizmirstas. Lai atgādinātu, audzinātu, pamācītu (arī aizrādītu) skolā bibliotekāres veic grāmatu pārbaudes. Apzinīgākās klases un skolēni saņems veicināšanas balviņas un pateicības.