Kur meklēt informāciju? Kā pareizi to darīt? Kas ir droša informācija?

Šie jautājumi aktuāli kļūst pamatskolas pēdējās klasēs, kad skolēni strādā pie dažādu projektu darbu izstrādes. Šeit pieredzē dalīties un noderīgus padomus var dot bibliotekārs.