Septembrī bibliotēka piedāvā izstādi "Jaunākā uzziņu literatūra bērniem".

Sākam darbu ar "Bērnu žūriju". Pirmā bibliotekārā stunda - iepazīšanās ar jaunajām "Bernu žūrijas" grāmatiņām.