Aicinam visus uz izstādi "Dzejas dienas"!

Izstādē apskatami Aspazijas, E. Veidenbauma, Raiņa, I. Ziedoņa, O.Vacieša, A. Ahmatovas, N. Ņekrasova dzejas krājumi.