Bibliotēkā tiek organizētas bibliotekārās stundas par izglītības iespējām pēc 9. un 12. klases. Pārrunu temati:

  • * kur un kādu profesiju apgūt?
  • * kur meklēt vairāk informācijas?
  • * kas jāzina par vispārejo vidējo izglītību?

* kas jāzina par profesionalo izglītību?