Bibliotekārās stundas notiek saistībā ar latviešu valodas apguvi mazākumtautību skolā. Mērķauditorija - 4.-6.klases.  Bērni apgūs informācijas meklēšanu bibliotēkā, kā strādāt ar uzziņu literatūru, kādi ir galvenie grāmatas elementi.